Pevnostné skúškynosných častí lietadla pri rôznych zaťaženiach

Pevnostné skúšky zaťaženia lietadla Skyper GT9 preukázali, že Skyper spĺňa všetky stanovené podmienky na pevnosť konštrukcie lietadla pri rôznych zaťaženiach
 

Pevnostná skúška trupu a krídla lietadla

                  

Zhadzovacia skúška