Koncom roka 2009 sme pod dozorom Ing. Václava Chválu, hlavného inšpektora techniky ULL Leteckej amatérskej asociácie ČR, úspešne vykonali skúšky pevnosti konštrukcie lietadla pri rôznych zaťaženiach. Test pozostával z pevnostných skúšok trupu, krídel, krídelok, vztlakových klapiek, chvostových plôch, podvozku, upevnenia motora a systému riadenia podľa českého predpisu UL-2 a nemeckého predpisu LTF UL. Pevnosť krídla bola testovaná až do jeho zlomu, ku ktorému došlo pri výpočtovom zaťažení 5,3 g x 1,5 pri maximálnej vzletovej hmotnosti 472,5 kg. Pevnostné skúšky vodorovných aj zvislých chvostových plôch boli vykonané pri rôznych predpísaných kombináciách zaťaženia. Skúška podvozku zahŕňala aj tzv. zhadzovaciu skúšku.
 
Pevnostné skúšky zaťaženia lietadla dopadli úspešne a preukázali, že Viper SD4 spĺňa všetky stanovené podmienky na pevnosť konštrukcie podľa uvedených predpisov.

V nasledujúcich fotodokumentoch si môžete prezrieť testy jednotlivých častí lietadla v rámci skúšok pevnosti konštrukcie lietadla pri rôznych zaťaženiach

Pevnostná skúška krídla lietadla na ohyb a krut

                  

Pevnostná skúška vztlakových klapiek

    

Pevnostná skúška centroplánu, prednej časti trupu a upevnenia motora

Pevnostná skúška chvostových plôch a zadnej časti trupu

Pevnostná skúška systému riadenia

Pevnostná skúška bočných upínacích pásov a zadného úchytu pásu

Pevnostná skúška vlečného zariadenia

Zhadzovacia skúška