Výstavy a veľtrhyAktívna prezentácia leteckým nadšencom

ULM Blois 2015

3 x Viper SD4 v kategórii UL (472,5 kg) s francúzskymi regtistračnými značkami a hornoplošník Skyper GT9 v kategórii LSA (600 kg), boli prezentované na leteckej výstave ULM Blois 2015 (5. - 6. septembra). Pozrite sa na zaujímavú galériu z významnej prezentácie civilného letectva vo Francúzsku.

Letová ukážka 2x Viper SD4

 

Fotogaléria