Výstavy a veľtrhyAktívna prezentácia leteckým nadšencom

Stretnutie so študentmi SPŠ Košice 2011