Výstavy a veľtrhyAktívna prezentácia leteckým nadšencom

EAA Air Venture Oshkosh 2011 (USA)