Výstavy a veľtrhyAktívna prezentácia leteckým nadšencom

AeroExpo Příbram 2010