Výstavy a veľtrhyAktívna prezentácia leteckým nadšencom

AeroExpo Praha 2009