Výstavy a veľtrhyAktívna prezentácia leteckým nadšencom

Aero Friedrichshafen 2007