CertifikátyTomarkAero a UL / LSA lietadiel Viper SD4 & Skyper GT9

Spoločnosť TOMARK, s.r.o. je držiteľom certifikovaného integrovaného systému manažérstva kvality

Spoločnosť TOMARK, s.r.o. je držiteľom certifikátov domácich i zahraničných leteckých inštitúcií, ktoré oprávňujú projektovať a vyrábať lietadlo Viper SD4. Vo výrobnom procese spĺňame prísne bezpečnostné a letecké štandardy, dodržujeme systémy manažérstva kvality.

Sme držiteľom certfikátu ISO 9001:2015. Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 garantuje, že spoločnosť TOMARK, s.r.o. a jej produtky spĺňajú normy manažérstva kvality. Týmto dávame svojim obchodným partnerom a ďalším zainteresovaným stranám istotu, že svoju činnosť vykonávame na základe správne definovaných a efektívne vykonávaných procesov, zameraných na spoľahlivé dodávky riešení podľa potrieb zákazníka.

 


ISO 9001:2015 SK

ISO 9001:2015 EN

ISO 9001:2015 DE

 

Certifikáty lietadiel Viper SD4 a Skyper GT9

 • EASA certifikát
 • Viper SD4
 • Viac
 • Certifikáty
 • Viper SD4
 • Viac
 • Certifikáty
 • Skyper GT9
 • Viac
 • Letecké školy
 • TomarkAero
 • Viac