KariéraVyužite Vašu šancu u nás!

 

 

 Vítame Vás v sekcii KARIÉRA spoločnosti TomarkAero

Uvedomujeme si, že dlhodobo prosperujúcu a produktívnu spoločnosť dokážeme vybudovať iba s ľuďmi, keďže ľudia sú najdôležitejším aktívom každej organizácie. Záujemcom ponúkame príležitosť pracovať v stabilnej spoločnosti, s modernými technológiami i zariadeniami. Podporujeme všetkých ambicióznych a cieľavedomých ľudí, ktorí chcú uplatniť a rozvíjať svoj osobnostný i odborný rast a zužitkovať doterajšie skúsenosti.

Kontaktujte nás:

Žiadosť o prijatie do zamestnania so životopisom nám zašlite na adresu personalne@tomark.sk
      
 
V súčasnosti ponúkame voľné pracovné pozície

Našim pracovníkom ponúkame firemné benefity v podobe bohatých kultúrno-spoločenských či športových podujatí

Sociálny program spoločnosti je zameraný hlavne na regeneráciu pracovnej sily. Naši pracovníci si môžu vybrať zo širokej ponuky:

 • účasť na kultúrnych podujatiach (divadlo, kino)
 • účasť ma športových podujatiach
 • masáže
 • relaxačné pobyty
 • pobyt v soľnej jaskyni
 • prenájom bazéna
 • prenájom ľadovej plochy
 • prenájom a bowlingových dráh
 • v lete firemný športový deň
 • vianočné posedenie a vianočný guláš
 • zájazdy na strojárske a letecké podujatia, prezentačné akcie či výstavy