OceneniaTOMARK a TomarkAero

Spoločnosť TOMARK, s.r.o., venuje nesmiernu pozornosť vývojovým návrhom a dôkladnej výrobe všetkých častí produktov. Naše výrobky nie sú len výsledkom použitia špičkových technológií a CAD systémov, ktoré spĺňajú prísne legislatívne požiadavky, ale sú aj konečným efektom tvorivej práce, starostlivej prípravy námetov a riešení odborníkov v strojárskej i leteckej oblasti. Uvedomujeme si, že práve ľudský kapitál je najhodnotnejším aktívom celého procesu a hlavne od všetkých našich pracovníkov závisí úspech či neúspech celej spoločnosti a jej produktov.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Vysoko oceňujeme, že našu snahu vyrábať vysokokvalitné produkty s maximálnou hodnotou pre zákazníkov si okrem našich klientov a širokej verejnosti všímajú aj odborníci z oblasti strojárstva i letectva. Sme radi, že Vás môžeme informovať o prestížnych oceneniach, ktoré naša spoločnosť získala v ostatnej dobe.

  • Výrazným momentom veľtrhu IDEB 2018 bolo ocenenie, ktoré Viper SD4 AFT získal: Cena Grand Prix IDEB 2018 v kategórii Letecká technika.

  • Skyper GT9 zaznamenal na MSV Nitra 2015 vynikajúci úspech v podobe významného ocenenia „Strojársky výrobok roka 2014“. Cenu za našu spoločnosť prevzal na slávnostnom galavečere Ing. Daniel TOMKO, generálny riaditeľ spoločnosti TOMARK, s.r.o.

 

  

 

  • 29. augusta 2014 spoločnosť TOMARK, s.r.o., v rámci osláv 70. výročia SNP a vrcholiacich príprav pred Medzinárodnými leteckými dňami SIAF 2014, na slávnostnom galavečere získala ocenenie: SLOVAK GOLD WINGS – Národná cena letectva Slovenskej republiky za rok 2013 v kategórii „Letecký priemysel SR“. Cenu pod záštitou ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR prevzal Ing. Daniel Tomko, generálny riaditeľ spoločnosti TOMARK, s.r.o.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    
  • V rámci Medzinárodného strojárskeho priemyslu 2014 v Nitre, spoločnosť Tomark, s.r.o. získala v máji 2014 získali Cenu časopisu Strojárstvo/Strojírenství, za aktívny rozvoj českého a slovenského strojárstva
                                                                                                                                                                                                                                


  • Viper SD-4 zaznamenal na MSV Nitra 2012 vynikajúci úspech v podobe významného ocenenia „Strojársky výrobok roka 2011“. Ocenenie, na ktoré sme zvlášť hrdí.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ocenenie, ktoré je odmenou za doterajšiu precíznu prácu a motiváciou do ďalších rokov, prevzal generálny riaditeľ spoločnosti Tomark, Ing. Daniel Tomko, z rúk prezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu SR Ing. Milana Cagalu CSc.
Našu expozíciu navštívili aj významné osobnosti politického či kultúrneho života. Ihneď v prvý deň veľtrhu náš stánok navštívil minister hospodárstva SR Ing. Tomáš Malatinský. Živo sa zaujímal o prednosti a praktické využitie takéhoto lietadla. Odborná porota ocenila jeho široké využitie - cestovanie, relax, výcvik a mimoriadnu prednosť, že lietadlo je celokovové. Zvlášť ho zaujal záchranný systém pre celé lietadlo, ktorý je jeho súčasťou, a ktorý výrazne zvyšuje pocit letovej bezpečnosti, pohodu a komfort v každom okamihu letu. Odbornú porotu potešilo, že také dizajnovo krásne celokovové lietadlo sme schopní konštruovať a vyrábať na Slovensku, byť príťažliví aj za hranicami a robiť tak dobré meno nielen Slovenskej republike ale aj slovenským firmám, snažiacich sa napredovať a byť úspešnými doma i v zahraničí.
 
  • Opálové zrnko - cena primátora mesta Prešov
Cena OPÁLOVÉ ZRNKO mesta Prešov je ocenením významných podnikateľských subjektov.
Udeľuje sa za rozvoj a prezentáciu mesta Prešov významným podnikateľským subjektom. Spoločnosť TOMARK, s.r.o. je nositeľom ocenenia, významného podniku v meste Prešov.