Vízia spoločnostiNaše hodnoty a poslanie

image

 

Naše poslanie

Úspešne spolupracovať s obchodnými partnermi

Pozorne načúvať ich návrhom

Pretaviť ich do spoločného prozákazníckeho riešenia

Byť schopní prinášať vzájomnú spokojnosť a dlhodobú spoluprácu.

image

 

Naša vízia

Dlhodobým zámerom spoločnosti je vybudovanie modernej, konkurencieschopnej firmy s vysokou pridanou hodnotou, a to investovaním do najmodernejších technológii a investovaním do rozvoja zamestnancov. Zabezpečenie najväčšej miery spokojnosti vo vzťahu k zákazníkom, obchodným partnerom i vlastnej spoločnosti.

image

 

Naše hodnoty

Trvalé zlepšovanie všetkých činností vo firme

Aktivita všetkých zamestnancov

Rozhodovanie na základe faktov

Kvalita ako hlavná priorita pre uspokojovanie požiadaviek a očakávaní zákazníka

Potrebujete zistiť akékoľvek informácie?

Nech sa páči:

Kontaktujte nás