Flutterové skúškyTestovanie pružnosti konštrukcie lietadla

Flutter analysis - pozemné vibračné testy (EASA typová certifikácia Viper SD4)

Súčasťou procesu certifikácie  - EASA typová certifikácia Viper SD4, je aj vykonanie pozemných vibračných skúšok. Výsledkom vibračných skúšok je, že v prevádzke pri návrhových rýchlostiach na lietadle Viper SD4 nedochádza k nebezpečnému javu - rozkmitaniu ovládacích plôch lietadla (Flutter).
V rámci vykonania vibračných skúšok sme realizovali aj proces porovnávania vháňaných a vyháňaných vlnových dĺžok na ovládacích plochách lietadla. Vďaka kmitacím frekvenčným zariadeniam vibrácie lietadlo rozkmitajú, následne sa odčítava vlnová dĺžka. Vzniknutými vibráciami vzniká vydávanie zvuku lietadla na ovládacích plochách.
 

Video - EASA pozemné vibračné skúšky

 

Fotodokumentácia testovania pružnosti konštrukcie lietadla a všetkých jeho častí

 
Odborníci z "Ústavu letadlové techniky Fakulty strojní ČVUT" v Prahe vykonali testovanie pružnosti konštrukcie lietadla a všetkých jeho častí, tzv. Flutterové skúšky. Podstata testu spočíva v  rozložení aerodynamických síl leteckých konštrukcií. Vykonali meranie výchyliek a dozvukov zaťaženia pri prenose frekvenčných vĺn do trupu a krídel lietadla. Pri skúške sa overili aeroelastické vlastnosti lietadla a jeho konštrukcia, aby sa tým zabránilo nebezpečenstvu vzniku flutterovým javom v rozsahu prevádzkových rýchlostí letu.
 
Vykonané Flutterové skúšky preukázali odolnosť všetkých konštrukčných častí lietadla Viper SD4 pri rozložení aerodynamických síl. Viper SD4 zvládol náročný test pružnosti aeroelastických letových skúšok - odolnosť voči flutterovým javom.