Pevnostné skúškynosných častí lietadla pri rôznych zaťaženiach