Vývrtkové (SPIN testy)pre CS LSA certifikáciu

Testy vývrtiek (SPIN testy) pre CS LSA (EASA typová certifikácia Viper SD4)

Lietadlo Viper SD4 úspešne zvládlo vývrtkové testy, ktoré sú potrebné pre získanie certifikátu EASA CS-LSA. Test spočíva v nutnosti vybrať vývrtku do 3 sek. Akonáhle sa lietadlo dostane do vývrtky, v nasledujúcej otáčke alebo časovom úseku 3 sek. sa musí z vývrtky dostať. Výsledok SPIN vývrtkových testov znamená potvrdenie vysokej úrovne bezpečnosti lietadla Viper SD4. Všimnite si pokojné a rozvážne správanie sa testovacieho pilota. Lietadlo Viper SD4 vyhovuje norme ASTM F2245-12d; *Bod 4.5.9.1 a spĺňa bezpečnostné požiadavky v prípade nežiadaného vstupu do vývrtky.

*Bod 4.5.9.1 V prípade lietadiel označených štítkom „žiadne úmyselné vývrtky“ lietadlo musí byť schopné vybrať vývrtku s jednou otočkou, resp. 3-sekundovú vývrtku, čokoľvek trvá dlhšie, po nie viac než jednej dodatočnej otočkou, s riadením použitým spôsobom, ktorý sa normálne používa na vyberanie.

 
 
 
 
 
UPOZORNENIE

Úmyselné vykonávanie vývrtiek je na lietadle Viper SD4 zakázané!. Výrobca lietadiel zakazuje vykonávať vývrtky (SPIN) na lietadle Viper SD4! Toto video je domonštračného charakteru, s cieľom ukázať schopnosť lietadla Viper SD4 zvládnuť vývrtky. Test vykonával profesionálny pilot, so špeciálnou prípravou a vybavením.