Výroba a testovanieukážka výrobného procesu stavby lietadiel

 Výroba lietadiel vyžaduje bohaté teoretické i praktické skúsenosti v oblasti strojárstva, spracovania i tvárnenia kovov, laminátov či iných materiálov, ale aj mechaniky, elektroinštalácie a ďalších potrebných odvetví. Výrobu lietadiel Viper SD4 a Skyper GT9 realizujeme precíznou prácou špecialistov, ktorí majú zo spomínaných odborov množstvo skúseností a úspechov.

Nasledujúce riadky Vám ponúknu krátku ukážku jednotlivých pracovných činností pri výrobnom procese lietadiel Viper SD4 a Skyper GT9. Keďže hlavné zameranie spoločnosti TOMARK, s.r.o.  je strojárska výroba, lietadlo je celokovové, pracovný proces výroby začína spracovaním základného materiálu pri výrobe lietadla - plechu "durable alumínium" (zliatiny hliníka s prísadami)

Proces výroby lietadiel spoločnosti TOMARK, s.r.o.

  • Na základné rezanie plechov výroby lietadiel sa využíva najmodernejšia laserová technika, ktorá dokáže vyrezávať diely v najvyššej kvalite. Na túto činnosť nadväzuje ohýbanie a zmena tvaru plechov do cieľovej podoby na účely stavby lietadiel. 

            

  • Fotodokumentácia približuje ďalšie činnosti spojené so stavbou trupu, centroplánu lietadla, krídel, chvostových plôch a ostatných častí lietadiel Viper SD4 a Skyper GT9. Na uchytenie jednotlivých častí lietadla sa využíva proces nitovania. Lietadlo je prepájané tisíckami nitov, ktoré pevne držia kovovú konštrukciu a sú mimoriadne dôležité aj z pohľadu bezpečnosti.          

  

  

  • Po dokončení nosných častí lietadla prebieha inštalácia motora, elektroinštalácia prístrojového vybavenia a ďalšie práce na finalizácii stavby lietadla (kabína, interiér, lakýrnické práce).

  

  

  • Mimoriadnu pozornosť venujeme dôkladnej kontrole celého výrobného procesu. Každý proces podlieha pravidelnému meraniu na zistenie funkčnosti a kompletnosti a následnému vyhodnocovaniu meraných hodnôt. Všetky činnosti realizujeme s maximálnym dôrazom na kvalitu a bezpečnosť, so zachovaním špičkového komfortu pre zákazníka. Po kontrolách nasledujú letové skúšky a výstupná kontrola. Až po detailnej prehliadke, zameranej na overenie funkčnosti každej časti lietadla, prvkov a podzostáv, je lietadlo expedované zákazníkovi.
  • Celý proces, od prvotnej výroby až po výstupnú kontrolu, je realizovaný s dôrazom na presnosť, precíznosť, pri súčasnom zachovaní najvyššej kvality všetkých činností. To je hlavný predpoklad úspešnosti firmy a napredovania jej pracovníkov, ale, čo je najdôležitejšie, spokojnosti a komfortu zákazníkov a obchodných partnerov.